mimidao

 宋 曹勛《八音諧》

水閣薰風對萬殊 共泛泛紅綠 鬧花深處

查看全文

宋 辛棄疾《賀新郎》

我見青山多嫵媚 料青山見我應如是

查看全文

宋 楊萬裏《杜鵑花》

何須名苑看春風 一路山花不負儂

查看全文

宋 韓淲《浣溪沙》 

花映綠嬌初日嫩

查看全文

唐 韓屋 《凈興寺杜鵑一枝繁艷無比》 

一園紅艷醉坡陀

查看全文

宋 趙師俠《蝶戀花》 

春入園林新雨過 次第芳菲 惹起情無那

查看全文

宋 楊萬裏 《春暖郡圃散策三首》

細草欣欣賀嫩晴 曲折遍穿花底路

查看全文