mimidao

山房岑寂 夏日清酣
坐閑無事 賞池中荷
誦金剛一卷

查看全文

宋 陳丕《南池》 

池塘流水自令令 殘荷猶結高秋綠

查看全文

宋 米友仁《臨江仙·野外不堪無勝侶》 

野溪上新荷初出水 花房半弄微紅

查看全文

宋 李石《東山行》 

我來酌泉弄花樹 花光正在水影中

查看全文

宋 李彌遜《花心動》 

水館風亭 晚香濃 一番芰荷新雨

查看全文

宋 沈瀛 《畫堂春·荷花含笑調薰風》 

荷花含笑調薰風 兩情著意尤濃

查看全文

宋 張舜民《宿盧巖寺》松風生籟延虛室 瀑水噴珠綴鮮花 意

查看全文

唐 儲光羲《釣魚灣》潭清疑水淺 荷動知魚散 意

查看全文

宋 鄧深 《荷》不受纖塵偏受露 十分清絕倚晨光 意

查看全文

為愛紅蕖洽幽興,任他煙靄濕人衣

查看全文

宋 趙長卿《西江月·水滿平塘過雨》水滿平塘過雨 洗妝紅褪芙渠 綠荷美影蔭龜魚 無限閑中景趣 意

查看全文