mimidao

宋 梅窗《西江月》

湖東映日春煙 晴蕪平水遠連天

查看全文

宋 鄭獬《柳湖晚歸》

碧天寫入柳湖底 天上醉遊春日斜

查看全文

宋 歐陽修《采桑子》

百卉爭研 蝶亂蜂喧 晴日催花暖欲然

查看全文